Altres abreviacions 

Hi ha altres tipus d’abreviacions que, per les seves característiques particulars, no s’han inclòs dins dels tres grans grups (abreviatures, sigles i símbols).
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Altres abreviacions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1263> [consulta: 21 juny 2021].