Codis 

Els codis són símbols alfabètics i s’escriuen generalment en majúscules. S’assemblen a les sigles, però no tenen els mateixos criteris de formació perquè els codis són arbitraris, si bé molt sovint prenen algunes lletres de la paraula. No tenen plural i s’escriuen sense punt.
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Codis» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1264> [consulta: 4 març 2021].