Recursos per a una redacció de qualitat 

A l’hora de redactar un document és important conèixer les diverses eines que es tenen a l’abast per aconseguir textos de qualitat.

Els recursos que es presenten en aquest capítol s’han agrupat segons si són criteris, diccionaris i altres recursos lingüístics o verificadors ortogràfics.
Darrera actualització: 11-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Recursos per a una redacció de qualitat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1335> [consulta: 7 desembre 2021].