Paginació 

Per numerar les pàgines normalment s’usen xifres aràbigues. En alguns documents, a més, es poden combinar amb xifres romanes escrites en minúscula per numerar les pàgines preliminars.

La numeració es pot situar a la part inferior de la pàgina, a la part superior o a la lateral. Pot estar centrada (tant si la impressió és a una com a dues cares) o en un costat: en el marge dret (si és a una cara) o en el marge exterior (si és a dues cares).

Si el document té capçalera, es recomana de situar la numeració a la part inferior, i si inclou notes a peu de pàgina, a la part superior.

 • Numeració inferior a una cara

  Exemple correcte Numeració inferior centrada
  Exemple correcte Numeració inferior al marge dret


 • Numeració inferior centrada

  Exemple correcte Numeració inferior centrada


 • Numeració inferior exterior

  Exemple correcte Numeració inferior exterior


 • Numeració superior a una cara

  Exemple correcte Numeració superior centrada
  Exemple correcte Numeració superior al marge esquerre


 • Numeració superior centrada

  Exemple correcte Numeració superior centrada


 • Numeració superior exterior

  Exemple correcte Numeració superior exterior • Numeració lateral exterior

  Exemple correcte Numeració lateral a una cara

  Exemple correcte Numeració lateral a doble cara


La numeració d’un document comença a comptar des de la primera pàgina (o portada, si és el cas) i acaba a l’última pàgina, incloent-hi les pàgines en blanc que hi pugui haver. Tot i això, segons el tipus de document s’omet el número en algunes parts (com ara la portada) o pàgines (com ara les pàgines de respecte).
Darrera actualització: 8-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Paginació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1336> [consulta: 6 desembre 2021].