Ciències de la salut 


Farmàcia
Darrera actualització: 25-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ciències de la salut» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1338> [consulta: 16 abril 2021].