Anys 

Per fer referència a un any s’utilitza l’article masculí el o l’expressió l’any.

Exemple correcte Lluís el Piadós va conquerir Barcelona l’any 804.

Exemple correcte Lluís el Piadós va conquerir Barcelona el 804.


Exemple correcte L’any 1970 el van fer president.

Exemple correcte El 1970 el van fer president.


Exemple incorrecte A l’any 1970 el van fer president.

Exemple incorrecte Al 1970 el van fer president.

Exemple incorrecte En l’any 1970 el van fer president.

Exemple incorrecte En el 1970 el van fer president.En general, tant en les datacions completes (dia + mes + any) com en les incompletes, davant l’any podem fer servir indistintament la preposició de o bé la contracció del. En els anys a partir del 2000, i com a reflex de la tendència general en llengua oral, el més habitual és fer servir la contracció.

Datacions completes:

Exemple correcte La presentació del seu primer llibre es va fer el 2 de gener de 1998.

Exemple correcte La presentació del seu primer llibre es va fer el 2 de gener del 1998.


Exemple correcte Va néixer el 2 del 2 del 2002.


Exemple inadequat Va néixer el 2 del 2 de 2002.


Datacions incompletes:

Exemple correcte Una nit de 1391 els jueus del Call van ser víctimes d’un avalot.

Exemple correcte Una nit del 1391 els jueus del Call van ser víctimes d’un avalot.


Exemple correcte Va perdre les eleccions del 2003.


Exemple inadequat Va perdre les eleccions de 2003.Cal tenir en compte, però, que en el cas dels textos administratius i jurídics la datació es fa sempre amb la preposició de més l’any, i no es fa servir mai la contracció del.

Exemple correcte Barcelona, 20 de gener de 1988

Exemple correcte Vic, 13 d’octubre de 2014


Exemple incorrecte Barcelona, 20 de gener del 1988

Exemple incorrecte Vic, 13 d’octubre del 2014Quan s’esmenta l’estació i l’any d’un esdeveniment s’utilitza sempre la contracció del.

Exemple correcte La primavera del 68 va esdevenir històrica.

Exemple correcte L’estiu del 2015 va fer una calor insuportable.En les enumeracions i referències a períodes en què apareixen anys diferents són possibles les dues solucions esmentades, és a dir, de i del. Un cop s’hagi escollit una opció, cal mantenir-la en tot el document per donar coherència al text.

Exemple correcte del 1700 al 1714

Exemple correcte del 1936 al 1939

Exemple correcte del 2000 al 2004


Exemple correcte de 1700 a 1714

Exemple correcte de 1936 a 1939

Exemple correcte de 2000 a 2004
Bibliografia
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Assessorament lingüístic [en línia]. [Cop. 2003]. “10 de gener de 2000 o 10 de gener del 2000 de o del davant l’any -de o del 1999- article + any -de o del 1999”.  <http://www.gencat.cat/optimot/>. [12 novembre 2013].
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Anys» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1345> [consulta: 19 setembre 2020].