Grans períodes (èpoques, edats, eres) 

Els grans períodes, com per exemple èpoques, mil·lennis, edats i eres, s’introdueixen sempre amb una preposició, que pot ser tant a com en.

Exemple correcte Has llegit L'obra d'art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica, de Walter Benjamin?

Exemple correcte Jordi Bolós va publicar l'any 2000 La vida quotidiana a Catalunya en l’època medieval.

Exemple correcte Es tracta d’un text redactat a/en l’edat mitjana.

Exemple correcte El gos de les torberes convisqué amb els humans a/en l’edat de la pedra.

Exemple correcte El moviment alpí que tingué lloc al/en el període terciari va fer emergir els Pirineus.

Exemple correcte A/En l’era cenozoica hi va haver una relativa estabilitat geològica.


Hi ha, però, unes restriccions en l’ús d’aquestes dues preposicions: davant d’article indefinit, davant d’un demostratiu i davant de referències genèriques (com ara les expressions en plural), fem servir sempre en.

Exemple correcte Vaig néixer en una època en què no hi havia encara televisió.

Exemple correcte El professor Edgar Morin respon en una entrevista com era l’Europa en aquella època comparada amb l’actual.

Exemple correcte El treball de la població es va anar especialitzant en eres posteriors.
Bibliografia
Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 3, pàg. 2878.
Darrera actualització: 17-10-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Grans períodes (èpoques, edats, eres)» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1352> [consulta: 19 setembre 2020].