a mitjan, a mig / a mitja 

La locució a mitjan s’utilitza per referir-se a la meitat aproximada d’un període de temps. No té forma de plural i no va seguida de la preposició de.

Exemple correcte a mitjan setmana
Exemple incorrecte a mitjans de setmana
Exemple correcte a mitjan novembre
Exemple incorrecte a mitjans de novembre
Exemple correcte a mitjan mes
Exemple incorrecte a mitjans de mes
Exemple correcte a mitjan any
Exemple incorrecte a mitjans d’any
Exemple correcte a mitjan segle
Exemple incorrecte a mitjans de segle
Exemple correcte a mitjan semestre
Exemple incorrecte a mitjans de semestre
Exemple correcte de mitjan juny a mitjan setembre
Exemple incorrecte de mitjans de juny a mitjans de setembre


L’expressió a mig (o a mitja si acompanya un nom femení) té el mateix significat que a mitjan i se sol usar per evitar construccions forçades davant de noms femenins.

Exemple correcte a mig novembre
Exemple correcte a mitja setmana


En alguns casos, també es pot fer servir la locució a la meitat de amb el mateix significat.

Exemple correcte a la meitat del segle xx
Exemple correcte a la meitat del trimestre
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a mitjan, a mig / a mitja» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1356> [consulta: 28 setembre 2020].