Precisió lèxica 

A l’hora de redactar qualsevol text, però especialment els treballs acadèmics, cal utilitzar amb precisió les paraules i evitar, tant com sigui possible:
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: precisió lèxica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=151> [consulta: 7 agost 2022].