Contingut i format de les notes 

 • Contingut de les notes

  El contingut de les notes s’ha d’escriure en un únic paràgraf, tot i que hi hagi informacions de menes diferents.

  Les notes poden contenir informacions diverses: informacions o explicacions complementàries, remissions internes, consideracions sobre fonts bibliogràfiques, representació de la citació bibliogràfica en nota, entre d’altres. Es recomana de no incloure-hi ni taules ni il·lustracions.

  Exemple correcte 12 Dades fins al 25/10/2013. Per a les dades del 2012, vegeu el capítol 4. Més informació metodològica a Carreras (2010).

  • Informacions o explicacions complementàries

   Les notes poden incloure dades marginals, opinions de suport o contrast amb altres fonts, aclariments, exemples, citacions textuals, etc.

   Exemple correcte 1 «Que peut bien dire un dictionnaire du mot femme? La définition est simple et sans équivoque, semble-t-il. On a vite fait de définir la femme en termes biologiques comme “représentant du sexe qui porte les enfants”».

   Exemple correcte 2 Segons el cas pot ser de fins a 5 mg.

   Exemple correcte 3 Dades extretes de Fitzpatrick (1998).

   Exemple correcte 4 Trobareu la informació desenvolupada a Cuenca (2000).

   Per a més informació sobre com s’ha de referenciar la font bibliogràfica, vegeu «La citació bibliogràfica».

  • Remissions internes

   Exemple correcte 31 Vegeu el capítol vi.

   Exemple correcte b Cf. nota 15 vi.

  • Citacions bibliogràfiques en nota

   Exemple correcte 1 Salvador Oliva, Joan Solà, in memoriam, p. 10.

   Exemple correcte 5 Oliva, p. 23-30.


 • Format de les notes

  Tant el text que compon les notes com la crida que el precedeix, s’escriuen en un cos de lletra més petit que el de la resta del document.

  S’aconsella de seguir el mateix tipus de format de paràgraf que en la resta del text. Per afavorir la llegibilitat, és convenient deixar una separació mínima entre cada nota.

  Exemple correcte Exemple d’interlineat a les notes


  Les notes van precedides del signe de crida corresponent, amb un espai en blanc entremig.
  • Si la crida va volada, no va seguida de cap punt.

   Exemple correcte 1 Vegeu la nota 2.

   Exemple correcte 13 Més avall tornarem sobre aquest problema.


  • Si la crida no va volada, acostuma a anar seguida d’un punt. S’ha de tenir en compte que quan hi ha crides amb més d’un caràcter, s’alineen pel caràcter de la dreta, a fi que el text de les notes també quedi alineat.

   Exemple correcte   9. Compareu-ho amb les dades de la taula 2.1.
   10. En la primera anàlisi hi va participar el Grup d’Estudis Avançats en Violència.

   Exemple inadequat 9. Compareu-ho amb les dades de la taula 2.1.
   10. En la primera anàlisi hi va participar el Grup d’Estudis Avançats en Violència.
Darrera actualització: 6-2-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Contingut i format de les notes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1529> [consulta: 9 maig 2021].