Menús, icones i botons 

Els menús són les llistes de funcions i d’opcions que permeten a un usuari de seleccionar les diverses accions que ha d’executar el programa. Les icones, situades a les barres d’eines, representen les funcions i les opcions més habituals dels menús. Els botons són els elements que permeten d’establir un diàleg entre l’usuari i l’ordinador.

Exemple correcte Així doncs, si feu servir el navegador Mozilla, per exemple, podeu desplegar el menú Fitxer i seleccionar l’opció Anomena i desa per posar nom a la pàgina activa i desar-la a l’ordinador; podeu clicar la icona Enrere de la barra de navegació i tornar a la pàgina anterior, o bé podeu accionar el botó Minimitza de la barra de títol per reduir la finestra activa.


En general, els noms dels menús, de les icones i dels botons no es tradueixen, sinó que es mantenen com apareixen al programa. A diferència dels menús i dels botons, els noms de les icones solen ocultar-se rere una imatge, de manera que cal mantenir-hi el punter a sobre fins que apareix una etiqueta descriptiva per saber-ne el nom exacte.

Exemple correcte Els menús File, Edit, Document, Tools, View, Window i Help de la barra de menú de l’Adobe Acrobat; les icones Open, Open web page, E-mail, Create Adobe PDF online i Show/Hide navigation pane de la barra d’eines; els botons Set to zero i Revert to selection del quadre Crop pages; etc.


S’han d’escriure en majúscula inicial i, atès que són elements del text que cal destacar, es poden consignar en lletra cursiva o en un altre tipus de lletra. Si s’opta per un tipus de lletra diferent, cal evitar les lletres de pal sec (o sans serif), ja que no permeten de distingir entre 1, l i I. En llenguatge HTML es pot utilitzar l’etiqueta <code>...</code> que, precisament, serveix per marcar un fragment com a codi de màquina.

Exemple correcte Els menús Fitxer, Edita, Visualitza, Insereix, Format, Eines, Finestra, Web i Ajuda de la barra de menú de l’AbiWord; les icones Crea un document nou, Obre un document existent, Desa el document amb un altre nom o Imprimeix el document de la barra d’eines; els botons Desa i Cancel·la del quadre Anomena i desa; etc.

Exemple correcte Els menús Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato, Herramientas, Tabla, Ventana i ? de la barra de menú del Microsoft Word; les icones Nuevo documento en blanco, Abrir, Guardar o Resaltar (amarillo) de la barra d’eines; els botons Mostrar barra i Cerrar del quadre Contar palabras; etc.


En qualsevol cas, per raons de coherència, el recurs tipogràfic que s’empri per destacar aquests elements s’ha de mantenir sistemàticament al llarg del text.

Exemple correcte Per seleccionar tot el text d’una pàgina, ves a Edita i clica Selecciona-ho tot.

Exemple incorrecte Per seleccionar tot el text d’una pàgina, ves a Edita i clica Selecciona-ho tot.
Darrera actualització: 16-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Menús, icones i botons» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1572> [consulta: 15 juny 2021].