Tipus de lletra 

El disseny gràfic que s’aplica a un conjunt de caràcters s’anomena tipus de lletra o família. En general, els tipus de lletra, que solen tenir nom anglès, s’han d’escriure en rodona i mantenir les majúscules i minúscules corresponents.

Exemple correcte Arial, Times New Roman, Courier, MS Sans Serif, MS Serif, Small, Symbol, etc.
Darrera actualització: 28-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tipus de lletra» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1576> [consulta: 3 març 2021].