Fitxers i directoris 

En general, el nom dels fitxers i de les carpetes els assigna l’usuari, de manera que en fixa els accents i els altres caràcters especials que hi pugui haver. Per fer referència a un fitxer o a una carpeta determinats, se n’ha de reproduir exactament el nom, sense traduir-lo i amb les majúscules i minúscules que corresponguin. A més, a fi d’ajudar a identificar-los dins de text, cal escriure’ls en cursiva.

Exemple correcte Les carpetes Mis documentos, Program files, Bustia, etc. i els fitxers Readme, Document de prova, AcroDist, Salt.exe, Readme.txt, Dau.jpg, Help.pdf, etc.
Darrera actualització: 31-10-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Fitxers i directoris» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1578> [consulta: 3 març 2021].