Llenguatges de programació 

Els llenguatges són el conjunt de símbols i de normes que permeten d’introduir programes a un ordinador. S’escriuen en rodona i minúscules, i les sigles corresponents, si en tenen, en rodona i majúscules.

Exemple correcte El llenguatge C, el llenguatge d’etiquetatge generalitzat estàndard o SGML, el llenguatge d’interrogació estructurat o SQL, el llenguatge de marcatge d’hipertext o HTML, el llenguatge d’etiquetatge extensible o XML, etc.
Darrera actualització: 28-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Llenguatges de programació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1581> [consulta: 25 febrer 2021].