Casos especials de majúscules en la carta 

Exemple

En aquest model de document es marquen els casos en quč hi ha una majúscula precedida d’un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús.

Imatge sense text alternatiu definit
Darrera actualització: 3-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Casos especials de majúscules en la carta» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1601> [consulta: 7 desembre 2021].