Casos especials de majúscules en el certificat 

Exemple

En blau s’emmarquen els casos en quč hi ha una majúscula després d'un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús.

Imatge sense text alternatiu definit
Darrera actualització: 3-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Casos especials de majúscules en el certificat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1614> [consulta: 29 maig 2022].