Assignatures i cursos 

Tots els noms de les assignatures i cursos de postgrau, de doctorat, màsters, etc. de la Universitat de Barcelona (o en què hi participa conjuntament amb algun altre organisme) cal posar-los en català, independentment de la llengua en què s’imparteixen.

Exemple correcte Poesia Espanyola del Segle XX, assignatura de cinquè curs de Filologia Hispànica

Exemple correcte Civilització de Països de Parla Anglesa, assignatura de l’especialitat de Filologia Anglogermànica

Exemple correcte màster de Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries

Exemple correcte postgrau de Cooperació i Desenvolupament
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Assignatures i cursos» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1689> [consulta: 21 juliol 2019].