Remissions a parts o elements d’un text 

Quan en un text es remet a una part (capítol, annex, etc.) o element (figura, taula, grŕfic, etc.), no s’ha de començar amb majúscula inicial el mot que fa referčncia a aquesta part o element.

Exemple correcte En la figura següent (figura 1) apareix un detall d’una fulla de Quercus ilex.

Exemple correcte En el capítol sobre la cičncia de la paraula (v. capítol 1) hem resseguit les raons aportades per diferents autors.

Exemple incorrecte En la Taula 2, es pot veure la distribució de responsabilitats dels membres.


Per a més informació, es pot consultar el criteri «Remissions internes».
Darrera actualització: 22-10-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Remissions a parts o elements d’un text» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1694> [consulta: 27 maig 2022].