Fitxa de lectura 

Es pot consultar la unitat temàtica «Fitxa» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Darrera actualització: 11-10-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Fitxa de lectura» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1717> [consulta: 6 desembre 2021].