Exposició oral 

Es pot consultar la unitat temàtica «Exposició oral» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Més informació
Com comunicar. Millorar la competència de comunicació eficaç [en línia]. Barcelona; Bellaterra: Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona, 2010. <www.upc.edu/slt/comcomunicar> [Consulta: 8 juny 2012].
Darrera actualització: 19-11-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Exposició oral» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1718> [consulta: 5 octubre 2022].