Títols 

Les denominacions dels títols segueixen les estructures següents:
 • graduat o graduada en + [estudis] + per [nom de la universitat]

  Exemple correcte el títol de Graduada en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya

  Exemple correcte el títol de Graduada en Biotecnologia Mèdica per la Universitat de Vic

  Exemple correcte el títol de Graduat en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de Madrid

  Exemple correcte el títol de Graduat en Magisteri d’Educació Primària per la Universitat Internacional de Catalunya

 • màster universitari o màster universitària en + [estudis] + per [nom de la universitat]

  Exemple correcte el títol de Màster Universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya

  Exemple correcte el títol de Màster Universitari en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona

  Exemple correcte el títol de Màster Universitària en Enginyeria Ambiental per la Universitat Rovira i Virgili

 • doctor o doctora per [nom de la universitat]

  Exemple correcte el títol de Doctora per la Universitat de Barcelona

  Les denominacions de les especialitats dels títols van sempre precedides de la preposició de i els noms i els adjectius qualificatius que les formen s’han d’escriure amb majúscula inicial. Les especialitats no formen part estrictament de la denominació dels estudis i es poden tractar com a segments de discurs. Per tant, segons el context es poden resoldre de maneres diverses (fins i tot sense la paraula especialitat).

  Exemple correcte té el títol de Màster Universitari en Química Avançada amb l’especialitat de Síntesi i Producció

  Exemple correcte té el títol de Màster Universitària en Química Avançada, especialitzada en Síntesi i Producció

  Ara bé, en les llistes de denominacions es recomana de separar l’especialitat del nom del títol mitjançant un punt i seguit.

  Exemple correcte títol de Màster Universitària en Química Avançada. Especialitat de Síntesi i Producció

  Generalment, en els certificats dels títols, en lloc de puntuació entre el títol i l’especialitat (punt, coma, etc.), hi ha  un canvi de línia.
Darrera actualització: 7-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Títols» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1755> [consulta: 21 juliol 2019].