kilo- o quilo- 

Malgrat que les dues formes prefixades són correctes, és preferible utilitzar kilo- i no pas quilo-, per coherència amb el símbol corresponent (k) i per facilitar la internacionalització.

Exemple correcte L’ascensió al Teide s’inicia passat el kilòmetre 40.

Exemple inadequat L’ascensió al Teide s’inicia passat el quilòmetre 40.


Exemple correcte En el sistema internacional es mesura amb kilograms per metre cúbic.

Exemple inadequat En el sistema internacional es mesura amb quilograms per metre cúbic.


Aquest criteri s’aplica a les unitats següents:

Unitat
Símbol
kilobit (quilobit)
kilobyte (quilobyte)
kilocaloria (quilocaloria)
kilogram (quilogram)
kilogràmetre (quilogràmetre)
kilohertz (quilohertz)
kilojoule (quilojoule)
kilolitre (quilolitre)
kilòmetre (quilòmetre)
kilopond (quilopond)
kilotona (quilotona)
kilovolt (quilovolt)
kilovoltampere (quilovoltampere)
kilowatt (quilowatt)
Darrera actualització: 24-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes preferents: kilo- o quilo-» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1788> [consulta: 29 novembre 2022].