Passiva amb ser o perifràstica 

La construcció passiva perifràstica es caracteritza perquè es construeix amb el verb ser més el participi del verb que indica l’acció.

Exemple correcte Els estudiants afectats van ser distribuïts en altres aules.


Opcionalment, el verb pot anar seguit d’un complement encapçalat per la preposició per, que expressa qui fa l’acció.

Exemple correcte Els estudiants afectats van ser distribuïts en altres aules per la cap d’estudis.


Cal recordar que és incorrecte utilitzar la locució per part de en comptes de per quan s’especifica qui fa l’acció.

Exemple correcte El conveni ha estat aprovat per les diferents comissions de pràctiques.

Exemple incorrecte El conveni ha estat aprovat per part de les diferents comissions de pràctiques.


És preferible no fer un ús abusiu de la passiva amb ser o perifràstica. Per saber en quins casos pot ser útil usar-la, podeu consultar el criteri «Recomanacions d’ús».
Darrera actualització: 22-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Passiva amb ser o perifràstica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1795> [consulta: 18 octubre 2021].