matricular 

En l’àmbit acadèmic, el verb matricular pot portar fins a tres complements: un per indicar la persona inscrita (qui es matricula), un per indicar el lloc on s’inscriu (on es matricula) i, finalment, un altre per indicar el concepte que motiva la inscripció (de què es matricula).

Exemple correcte Ahir el Joan va matricular la nena.

Exemple correcte Ahir el Joan va matricular la nena a l’acadèmia.

Exemple correcte Ahir el Joan va matricular la nena d’un curs d’anglès.

Exemple correcte Ahir el Joan va matricular la nena d’un curs d’anglès a l’acadèmia.


També és possible la forma pronominal matricular-se, que, a diferència de l’anterior, ja duu implícita la persona registrada (qui es matricula) i només pot portar el complement que indica el lloc on es registra (on es matricula) o el que indica el concepte pel qual s’hi registra (de què es matricula).

Exemple correcte La meva germana ja s’ha matriculat.

Exemple correcte La meva germana ja s’ha matriculat a la universitat.

Exemple correcte La meva germana ja s’ha matriculat de tres crèdits.

Exemple correcte La meva germana ja s’ha matriculat de tres crèdits a la universitat.


Els complements que indiquen el lloc on es matricula algú i el concepte de què es matricula s’han d’introduir necessàriament per mitjà d’una preposició. Segons el tipus de complement, es poden fer servir les preposicions a, en i de.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat als Serveis Lingüístics.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat a la Facultat de Farmàcia.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat al/del grau en Farmàcia.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat a/en/de l’assignatura de Dret Romà.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat al/del curs intensiu d’alemany.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat en un / d’un curs de català.

Exemple correcte L’estudiant s’ha matriculat de seixanta crèdits.


Cal posar força atenció a aquestes construccions, atès que el verb matricular exigeix necessàriament que una preposició (a, en o de) introdueixi els complements del tipus assignatura, curs o nombre de crèdits, per exemple.

Exemple correcte Et pots matricular de tres assignatures.

Exemple incorrecte Pots matricular tres assignatures.


Exemple correcte Els estudiants s’han de matricular de més de seixanta crèdits.

Exemple incorrecte Els estudiants han de matricular més de seixanta crèdits.


En aquest sentit, l’exigència de la preposició impedeix que es puguin fer construccions amb les formes de participi (matriculat, matriculada, matriculats i matriculades).

Exemple correcte Demaneu el comprovant del curs de què us heu matriculat.

Exemple incorrecte Demaneu el comprovant del curs matriculat.


Exemple correcte Poden convalidar les assignatures de lliure elecció de què es matriculin.

Exemple incorrecte Poden convalidar les assignatures de lliure elecció matriculades.
Darrera actualització: 12-7-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Règims verbals: matricular» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1802> [consulta: 1 febrer 2023].