arran de 

La locució arran de s’usa, en sentit figurat, per indicar conseqüència:

Exemple correcte Arran de les fotografies, va convocar una reunió d’urgència.

Exemple correcte Les borses europees cauen arran de la fallida de Lehman Brothers.


Aquesta expressió equival a la construcció castellana a raíz de, la traducció literal de la qual, arrel de, és inadmissible. Segons el context, a més, es poden fer servir altres expressions, com ara a causa de, com a conseqüència de, de resultes de, després de, gràcies a, per causa de o per culpa de.

Exemple correcte Arran de les declaracions del rector s’han calmat els ànims.

Exemple correcte Després de les declaracions del rector s’han calmat els ànims.

Exemple incorrecte Arrel de les declaracions del rector s’han calmat els ànims.


Exemple correcte El rector va fer unes declaracions arran de l’actuació dels Mossos d’Esquadra.

Exemple correcte El rector va fer unes declaracions com a conseqüència de l’actuació dels Mossos d’Esquadra.

Exemple incorrecte El rector va fer unes declaracions arrel de l’actuació dels Mossos d’Esquadra.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«arran de» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1809> [consulta: 27 juny 2022].