baixar i abaixar 

Cal distingir entre els verbs baixar i abaixar.

Exemple correcte L’import de les beques de col·laboració ha baixat un 10 %.

Exemple correcte Li han abaixat la nota del treball per utilitzar terminologia incorrecta.

 • El verb baixar significa ‘desplaçar de dalt a baix alguna cosa o algú’.

  Exemple correcte Ja hem baixat les taules a la sala d’actes.

  Exemple correcte El CRAI presenta un web per baixar icones gratuïtes.


  També significa ‘anar de dalt a baix, d’un punt a un altre situat a un nivell més baix o a un grau inferior d’intensitat’.

  Exemple correcte L’estudiant ha baixat de la tarima després de fer l’exposició.

  Exemple correcte Les notes de tall del grau han baixat.


 • En canvi, el verb abaixar significa ‘fer que sigui més baix, fer baixar a un nivell inferior, a un grau inferior d’intensitat’.

  Exemple correcte Les faltes d’ortografia abaixen la nota.

  Exemple correcte Les faltes d’ortografia fan baixar la nota.

  Exemple incorrecte Les faltes d’ortografia baixen la nota.


  Exemple correcte Les entitats han abaixat la retribució de les pràctiques.

  Exemple incorrecte Les entitats han baixat la retribució de les pràctiques.


  Exemple correcte Van haver d’abaixar la calefacció perquè feia massa calor.

  Exemple incorrecte Van haver de baixar la calefacció perquè feia massa calor.
Darrera actualització: 22-3-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«baixar i abaixar» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2020> [consulta: 25 juny 2021].