Equivalent a per, en construccions passives 

 • La locució per part de davant del complement en les passives amb ser o perifràstiques no és correcta i cal substituir-la per la preposició per.

  Exemple correcte Aquest robot ha estat construït per un grup d’alumnes de la UB.

  Exemple incorrecte Aquest robot ha estat construït per part d’un grup d’alumnes de la UB.


  Tampoc és correcta quan introdueix el complement d’una construcció amb participi que, de fet, amaga una construcció passiva.

  Exemple correcte La metodologia utilitzada pel grup de treball en aquest informe per elaborar l’indicador sintètic és la següent:

  Exemple incorrecte La metodologia [que ha estat] utilitzada per part del grup de treball en aquest informe per elaborar l’indicador sintètic és la següent:


  Exemple correcte L’horari establert per l’empresa és de 9 a 14 h.

  Exemple incorrecte L’horari [que ha estat] establert per part de l’empresa és de 9 a 14 h.


 • En oracions de passiva pronominal o reflexa, la locució per part de no és correcta. En aquests casos es pot optar per mantenir inespecificat el subjecte o per fer-lo explícit amb una altra construcció.

  Exemple correcte Es tindran en compte tots els mèrits dels candidats.

  Exemple correcte La Comissió de Professorat tindrà en compte tots els mèrits dels candidats.

  Exemple incorrecte Es tindran en compte per part de la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«per part de: equivalent a per, en construccions passives» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2130> [consulta: 27 juny 2022].