Davant de complements de nom que provenen de verbs 

La locució per part de s’utilitza innecessàriament, en algunes construccions, per introduir el complement de noms que provenen de verbs (normalment es tracta de complements que es correspondrien amb el subjecte del verb que hi ha al darrere); en aquests casos, es recomana de substituir-la per la preposició de.

Exemple correcte Porrajmo és el terme donat en romaní als intents de l’Alemanya nazi d’exterminar la majoria dels pobles gitanos d’Europa.

Exemple inadequat Porrajmo és el terme donat en romaní als intents, per part de l’Alemanya nazi, d’exterminar la majoria dels pobles gitanos d’Europa.


Exemple correcte També us voldria trametre l’agraïment de la degana de la Facultat.

Exemple inadequat També us voldria trametre l’agraïment per part de la degana de la Facultat.


O canviar-ne una mica la redacció.

Exemple correcte Demanem el compromís de l’empresa perquè no hi hagi represàlies.

Exemple correcte Demanem a l’empresa que es comprometi a no prendre represàlies.

Exemple inadequat Demanem el compromís per part de l’empresa que no hi hagi represàlies.


Tot i això, en determinats contextos, cal anar amb compte perquè una mateixa frase amb per part de o amb de pot tenir significats diferents i fer-ne el canvi pot provocar malentesos. En aquests casos es recomana de mantenir la locució per part de o, si cal, optar per redactar la frase d’una altra manera, amb el subjecte explícit i la forma verbal corresponent.

Exemple correcte Presentació dels casos per part de les empreses participants. [les empreses presenten els casos]

Exemple correcte Presentació dels casos de les empreses participants. [els casos són sobre les empreses]


Exemple correcte Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment que el professorat fa del seu treball.

Exemple inadequat Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment del seu treball per part del professorat. [el professorat en fa el seguiment]

Exemple inadequat Millorar la percepció dels estudiants sobre el seguiment del seu treball del professorat. [el treball és sobre el professorat]


Exemple correcte Les organitzacions participants plantejaran els casos als estudiants la primera setmana de març.

Exemple inadequat El plantejament dels casos als estudiants per part de les organitzacions participants es fa la primera setmana de març. [les organitzacions plantegen els casos]

Exemple inadequat El plantejament dels casos als estudiants de les organitzacions participants es fa la primera setmana de març. [els estudiants formen part de les organitzacions]
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«per part de: davant de complements de nom que provenen de verbs» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2131> [consulta: 27 juny 2022].