Estructura 

En general, s’aconsella que els tractaments protocol·laris precedeixin el nom i els cognoms de la persona que els ocupa.
 • Tractament protocol·lari + nom i cognoms, càrrec

  Exemple correcte la Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena, rectora de la Universitat de Barcelona
  Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Pau Vila Jansa, president de la Generalitat de Catalunya

 • Càrrec, tractament protocol·lari + nom i cognoms

  Exemple correcte la rectora de la Universitat de Barcelona, Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena
  Exemple correcte el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Senyor Pau Vila Jansa


  Sempre que sigui possible, és preferible fer constar els dos cognoms de la persona a qui ens referim. Malgrat tot, si només se’n coneix el primer, és suficient designar la persona amb un sol cognom.

  Exemple correcte l’Excel·lentíssim Senyor Roger Pallarès Riu, president de la Diputació de Barcelona
  Exemple inadequat l’Excel·lentíssim Senyor Roger Pallarès, president de la Diputació de Barcelona
  Exemple correcte l’alcaldessa de Ripoll, Il·lustríssima Senyora Margarida Valls Mestres
  Exemple inadequat l’alcaldessa de Ripoll, Il·lustríssima Senyora Margarida Valls


  En qualsevol cas, convé ser coherents i mantenir el mateix nombre de cognoms per a totes les persones que apareixen en un text.

  Exemple correcte la Molt Honorable Senyora Ainara Massa Vallès, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa Ribó, síndic de greuges

  Exemple inadequat la Molt Honorable Senyora Ainara Massa, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa, síndic de greuges

  Exemple incorrecte la Molt Honorable Senyora Ainara Massa Vallès, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa, síndic de Greuges


  Exemple correcte la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau Ventura

  Exemple inadequat la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau

  Exemple incorrecte la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau Ventura


Finalment, tot i que és menys freqüent, el tractament protocol·lari pot acompanyar el càrrec —que en aquest cas s’escriu en majúscules—, i prescindir del nom i els cognoms de la persona que l’ocupa:
 • Tractament protocol·lari + càrrec

  Exemple correcte Il·lustríssima Senyora Diputada
  Exemple correcte Excel·lentíssim Senyor Alcalde
Darrera actualització: 7-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Estructura» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2141> [consulta: 25 maig 2019].