Majúscules i minúscules 

Els noms i adjectius que componen els tractaments protocol·laris s’han d’escriure amb majúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas
Exemple incorrecte el molt honorable senyor Artur Rico Comas
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris
Exemple incorrecte la il·lustríssima senyora Mònica Roura Peris


Per tant, també s’escriuen amb majúscula inicial les formes abreujades d’aquests tractaments.

Exemple correcte el M. H. Sr. Artur Rico Comas
Exemple incorrecte el m. h. sr. Artur Rico Comas
Exemple correcte la Ima. Sra. Mònica Roura Peris
Exemple incorrecte la ima. sra. Mònica Roura Peris


En aquests casos, en què el tractament protocol·lari s’aplica a la persona, el càrrec ha d’anar amb minúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas, president de la Generalitat de Catalunya
Exemple incorrecte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas, President de la Generalitat de Catalunya
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris, alcaldessa de Palma
Exemple incorrecte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris, Alcaldessa de Palma


En canvi, si el tractament protocol·lari, s’aplica al càrrec, excepcionalment aquest també s’escriu amb majúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor President
Exemple incorrecte el Molt Honorable Senyor president
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Alcaldessa
Exemple incorrecte la Il·lustríssima Senyora alcaldessa
Darrera actualització: 7-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Majúscules i minúscules» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2143> [consulta: 24 maig 2019].