Coherència 

En cas que es decideixin usar les formes protocol·làries, totes les persones que s’esmenten han de dur la que els correspon.

Exemple correcte Hi van assistir la Senyora Judith Fuentes Gil, secretària general de la Universitat de Barcelona; l’Honorable Senyor Pere Solé Ribas, president del Consell Consultiu de Catalunya, i l’Excel·lentíssima Senyora Marta Jover Serra, alcaldessa de l’Hospitalet.

Exemple incorrecte Hi van assistir Judith Fuentes Gil, secretària general de la Universitat de Barcelona; l’Honorable Senyor Pere Solé Ribas, president del Consell Consultiu de Catalunya, i l’Excel·lentíssima Senyora Marta Jover Serra, alcaldessa de l’Hospitalet.


Exemple correcte La degana de la Facultat de Dret, la Senyora Emma Rovira Joan, i el president del Govern Balear, Molt Honorable Senyor Albert Tur Ramon, intervenen en la taula rodona.

Exemple incorrecte La degana de la Facultat de Dret, Emma Rovira Joan, i el president del Govern Balear, Molt Honorable Senyor Albert Tur Ramon, intervenen en la taula rodona.


Si a alguna de les persones que es menciona no li correspon cap tractament protocol·lari, amb l’objectiu d’afavorir un llenguatge neutre i igualitari es poden suprimir tots.

Exemple correcte Participaran en l’acte Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; Salvador Esteve i Figueras, director de la Diputació de Barcelona, i Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.

Exemple correcte La consellera de Justícia, Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.


Si, per contra, es volen mantenir, cal optar per la forma de cortesia que li correspongui a la persona que no en tingui. En aquest cas, la forma de cortesia s’escriu en majúscula inicial, per coherència gràfica amb la forma de tractament protocol·lari.

Exemple correcte Participaran en l’acte la Senyora Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; l’Excel·lentíssim Senyor Esteve Salvador Garcia, director de la Diputació de Barcelona, i l’Il·lustre Senyor Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.

Exemple incorrecte Participaran en l’acte Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; l’Excel·lentíssim Senyor Esteve Salvador Garcia, director de la Diputació de Barcelona, i l’Il·lustre Senyor Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.


Exemple correcte La consellera de Justícia, Honorable Senyora Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Il·lustríssim Senyor Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, el Senyor Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.

Exemple incorrecte La consellera de Justícia, Honorable Senyora Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Il·lustríssim Senyor Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.
Darrera actualització: 7-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Coherència» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2147> [consulta: 24 maig 2019].