Dècades 

Les dècades s’introdueixen sempre amb una preposició, que pot ser tant a com en.

Exemple correcte A/En la dècada dels noranta hi va haver un gran desenvolupament tecnològic.


Hi ha, però, unes restriccions en l’ús d’aquestes dues preposicions: davant d’article indefinit, davant d’un demostratiu i davant de referències genèriques (com ara les expressions en plural), fem servir sempre en.

Exemple correcte Els científics continuen investigant amb molt pocs recursos en una dècada extremament difícil per a la recerca.

Exemple correcte En aquella dècada hi va haver episodis especialment bel·ligerants.

Exemple correcte No trobem documentat aquest fenomen en dècades anteriors.


Les dècades s’escriuen amb lletres i en singular.

Exemple correcte Anomenem dècada dels seixanta el període comprès entre 1960 i 1969.

Exemple incorrecte Anomenem dècada dels seixantes el període comprès entre 1960 i 1969.

Exemple incorrecte Anomenem dècada dels 60 el període comprès entre 1960 i 1969.
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Dècades» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2203> [consulta: 16 gener 2021].