Abbreviating units of measurement 

Units of measurement are often abbreviated. The abridged forms are normally written without points and do not have plurals.

Exemple correcte 4 ha (hectares)
Exemple correcte 9 m (metres)
Exemple correcte 60 km (kilometres)
Exemple correcte
200 g (grams)
Exemple correcte 5 kg (kilograms)
 


Note that proper nouns that form part of units of measurement retain their initial capital.

Exemple correcte 10 degrees Celsius
Darrera actualització: 25-10-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Abbreviating units of measurement» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2357> [consulta: 29 maig 2022].