Appendix I: Common abbreviations 

Abbreviated form
Full form
Apr.
April
Aug.
August
ca.
circa (around)
cf.
confer (compare)
Dec.
December
e-mail
electronic mail
et al.
et alii (and others)
e.g.
exempli gratia (for example)
etc.
et cetera (and so forth)
Feb.
February
Fri.
Friday
govt.
government
ibid.
ibidem (in the same place)
i.e.
id est (that is)
Jan.
January
Mar.
March
Mon.
Monday
natl.
national
Nov.
November
Oct.
October
Sat.
Saturday
Sep.
September
sic
sic erat scriptum (thus was it written)
sig.
signature
soc.
society
Sun.
Sunday
Thurs.
Thursday
trans.
translator, translation, translated by
Tues.
Tuesday
univ.
university
v
versus (against)
Wed.
Wednesday
Wi-Fi
wireless local area network
Darrera actualització: 6-2-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Appendix I: Common abbreviations» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2488> [consulta: 19 maig 2022].