Casos especials 

En aquest apartat es fan algunes consideracions sobre l’ús de la forma femenina gerenta, els femenins en -essa, les denominacions de les diverses categories professionals del professorat, i la distinció entre les qualificacions i els adjectius referits a les persones que tenen una determinada qualificació.
Darrera actualització: 20-5-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Casos especials» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2515> [consulta: 27 novembre 2022].