Resolucions 

Exemple correcte RESOLC:

1. Nomenar Antònia Taverner Costa, amb DNI núm. 38432191, funcionària interina de l’escala de gestió amb destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, a la Facultat de Medicina d’aquesta universitat.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Resolucions» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2523> [consulta: 3 desembre 2022].