Estudiant 

En català, en el cas de estudiant o estudianta, malgrat que totes dues formes són normatives, es recomana l’ús de estudiant (que inclou masculí i femení) i es proposa aquesta forma sempre que sigui possible com a alternativa a l’ús de alumne (que té forma masculina i femenina).

Exemple correcte L’estudiant ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.

Exemple inadequat L’alumne ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.


En castellà, la paraula estudiante és invariable i el seu gènere ve determinat per l’article. Per tant, només en el cas que no vagi precedit d’article és preferible utilitzar aquest substantiu en lloc de alumno (que té forma masculina i femenina).

Exemple correcte Ser estudiante de una de las titulaciones que oferta la universidad.

Exemple inadequat Ser alumno de una de las titulaciones que oferta la universidad.


En canvi, en casos en què s’opti per utilitzar una forma doble, és aconsellable recórrer a el alumno o alumna en lloc de el o la estudiante.

Exemple correcte El alumno o alumna deberá acreditar su nivel de inglés.

Exemple inadequat El o la estudiante deberá acreditar su nivel de inglés.
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Estudiant» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2527> [consulta: 28 gener 2023].