Tractament personal 

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.

Exemple correcte Us informem de la nova normativa.

Exemple inadequat La/L’informem de la nova normativa.


Exemple correcte Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequat Aprofitem l’avinentesa per saludar-lo ben atentament.


Tant en català com en castellà, si es fa servir el tractament de tu, es pot recórrer a canvis de redacció per incloure tots dos sexes.

Exemple correcte Si t’interessa participar en el nostre projecte...

Exemple inadequat Si estàs interessat a participar en el nostre projecte...

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tractament personal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2529> [consulta: 27 novembre 2022].