Límits de la paraula persona 

L’ús de la paraula persona pot no ser adequat en determinats contextos per designar una persona indeterminada, que tant pot ser un home o una dona. Alguns casos en què cal limitar aquest recurs i donar preferència a altres solucions són: per manca de claredat, precisió i fluïdesa o per canvi de significat.
Darrera actualització: 7-9-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits de la paraula persona» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2531> [consulta: 5 desembre 2022].