Per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persona, que pot donar com a resultat expressions forçades o massa llargues. En aquests casos, és recomanable buscar altres construccions més senzilles que facilitin la claredat i la fluïdesa del text. Fins i tot en algun cas pot ser preferible una forma doble.

Exemple correcte Cal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequat Cal trucar a la persona que gestiona les incidències informàtiques.


Exemple correcte estrès en el cuidador o cuidadora

Exemple inadequat estrès en la persona que té cura d’algú

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per manca de claredat, precisió i fluïdesa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2532> [consulta: 7 desembre 2022].