Per canvi de significat 

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persona pot modificar el sentit de la frase.

Exemple correcte El treballador o treballadora té dret a flexibilitat horària

[Es tracta d’una persona assalariada.]
Exemple correcte La persona treballadora té dret a flexibilitat horària

[S’entén que la persona és de mena treballadora.]
Exemple correcte Perfil de diplomàtic o diplomàtica

[Es tracta d’una persona que ha fet la carrera de diplomàcia.]
Exemple correcte Perfil de la persona diplomàtica

[S’entén que la persona té habilitat i tacte.]


Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2533> [consulta: 28 gener 2023].