Límits dels mots col·lectius 

És important no fer servir els mots col·lectius de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o del grau de formalitat, o per incorrecció gramatical. Per tant, quan es fan servir els mots col·lectius com a recurs inclusiu, cal tenir molt en compte els límits.
Darrera actualització: 14-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits dels mots col·lectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2535> [consulta: 7 desembre 2022].