Per canvi de significat 

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple correcte L’assignatura L’Infant i el seu
Entorn

[Fa referència a un nen o nena.]Exemple correcte L’assignatura La Infància i el seu Entorn

[Pot fer referència tant als infants com al període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència.]
Exemple correcte El degà o degana ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.
Exemple correcte El deganat [= equip deganal] ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.
Exemple correcte En les pràctiques, la dedicació de l’estudiant està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.
Exemple correcte En les pràctiques, la dedicació de l’alumnat està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 17-12-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2536> [consulta: 3 desembre 2022].