Per incorrecció gramatical 

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals o inadequacions que cal evitar.

Exemple correcte El professor o professora de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

Exemple inadequat El professorat de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

[Només hi ha un professor.]


Exemple correcte El treball final de grau és una tasca que cada estudiant desenvolupa individualment.

Exemple inadequat El treball final de grau és una tasca que l’alumnat desenvolupa individualment.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per incorrecció gramatical» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2538> [consulta: 3 desembre 2022].