La funció o l’acció en comptes de la persona 

L’ús de la funció o l’acció (com ara presidència, candidatura, mediació, en català; dirección, tutorización, asesoramiento, en castellà) per substituir la referència a una persona pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple correcte eleccions a la presidència de la Comissió

Exemple inadequat eleccions a president de la Comissió


Exemple correcte El suport a la docència té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.

Exemple inadequat El suport al docent té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.


Exemple correcte Inscripció a la jornada Mediació Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Exemple inadequat Inscripció a la jornada Mediador Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«La funció o l’acció en comptes de la persona» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2539> [consulta: 7 desembre 2022].