Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per al docent.Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per a la docència

[Pot fer referència a l’ensenyament de l’anglès.]

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits per canvi de significat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2541> [consulta: 6 maig 2021].