Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte La decisió depèn del degà o degana.

[La decisió depèn de la persona que té el càrrec de degà o degana.]
Exemple correcte La decisió depèn del deganat.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Exemple correcte Eleccions a rector o rectora

[Les eleccions són a càrrecs unipersonals. En contextos clarament normatius, correspon doncs la forma doble.]
Exemple correcte Eleccions al Rectorat

[S’entén que les eleccions són a les dependències del Rectorat. En contextos periodístics, però, és una fórmula acceptable.]

Exemples en castellà
Darrera actualització: 20-10-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits per canvi de significat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2543> [consulta: 11 maig 2021].