Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades 

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí singular com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple correcte Et donem la benvinguda al web d’Esports UB

Exemple inadequat Benvingut al web del Servei d’Esports UB


Exemple correcte Requisits d’accés:
— Tenir un títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura o enginyeria tècnica amb l’especialitat docent.

Exemple inadequat Requisits d’accés:
― Ser llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat o enginyer tècnic amb l’especialitat docent.


Exemple correcte Què necessites per començar el grau en Sociologia?
Tenir interès pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.

Exemple inadequat Què necessites per començar el grau en Sociologia?
Estar interessat pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.


Exemple correcte Coordinar l’assignatura implica elaborar el pla docent.

Exemple inadequat Ser el coordinador o coordinadora de l’assignatura implica elaborar el pla docent.


Exemple correcte Un cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequat Un cop donat d’alta el servei, l’usuari pot gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple correcte Per renovar el carnet, cal portar dues fotografies.

Exemple inadequat Per renovar el carnet, l’usuari interessat ha de portar dues fotografies.


Exemple correcte T’acabes de graduar?

Exemple inadequat Ets un nou graduat?


Exemple correcte Col·legiar-se no té preu! Consulta el nostre web.

Exemple inadequat Ser col·legiat no té preu! Consulta el nostre web.

Exemples en castellà
Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple correcte Nom i cognoms:
Exemple incorrecte Sr./Sra.:
El/La sol·licitant:
Exemple correcte Lloc de naixement:
Exemple incorrecte Nascut/uda a:
Exemple correcte Domicili:
Exemple incorrecte Domiciliat/ada a:

Exemples en castellà
Darrera actualització: 12-7-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2544> [consulta: 8 desembre 2022].