Ús de l’adjectiu 

Per evitar fer servir el masculí singular com a genèric, a vegades es pot recórrer a utilitzar un adjectiu de la mateixa família o conceptualment relacionat.

Exemple correcte Cal un informe mèdic.

Exemple inadequat Cal un informe del metge.


Exemple correcte recursos útils per a la tasca docent

Exemple inadequat recursos útils per a la tasca del professor


Exemple correcte l’equip rectoral

Exemple inadequat l’equip del rector

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ús de l’adjectiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2545> [consulta: 7 desembre 2022].