Formes dobles senceres 

En l’àmbit acadèmic i administratiu, es recomana fer servir la forma doble per fer referència a una persona indeterminada en singular en els casos següents: documents normatius, salutacions de textos escrits, llistes de sortides i ofertes professionals, impresos i formularis.
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes dobles senceres» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2546> [consulta: 19 juny 2021].